THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO CHỦ ĐỀ "HÀNH TRANG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN" - KHOA KINH TẾ TÀI CHÍNH

Thứ năm - 15/03/2018 09:41

THƯ MỜI
Mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học
Chủ đề:HÀNH TRANG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN
                                        Kính gửi:    - Lãnh đạo, đại diện các doanh nghiệp
                                                           - Lãnh đạo, giảng viên các Trường đại học
                                                           - Lãnh đạo các Khoa, giảng viên Trường HUFLIT
Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời quý vị tham gia viết bài Hội thảo với các thông tin dưới đây.
 • Mục đích của hội thảo:
 • -          Tạo cơ hội gặp gỡ giữa  giới học thuật, nghiên cứu, các nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp và sinh viên trong và ngoài trường để chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng về cách xây dựng một kế hoạch khởi nghiệp thành công;
  -          Tăng cường kiến thức, động lực  của sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối,  trong việc tham gia  khởi nghiệp, góp phần phát triển doanh nghiệp và xây dựng quốc gia hưng thịnh;
  -          Thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ; tìm cách xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp thành công tại trường đại học HUFLIT;
  -          Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại Ngữ-Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng không khí chào mừng Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập khoa Kinh tế- Tài chính của Trường.
 • Nội dung chính hội thảo:
-          Các khảo cứu về khởi nghiệp trên thế giới trong những năm gần đây;
-          Dự báo các lĩnh vực khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ;
-          Bài học khởi nghiệp của các tỷ phú thành đạt ở Việt Nam và thế giới;
-          Các bước để xây dựng mô hình, ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh thành công;
-          Các giải pháp  để thúc đầy thực hiện khởi nghiệp trong sinh viên và cộng đồng;
-          Hành trang của sinh viên để khởi nghiệp thành công.
 • Thành phần tham gia:
-          Ông Fred de Boer, chuyên gia tư vấn khởi nghiệp của tổ chức PUM (Hà Lan)
-          Lãnh đạo, đại diện các doanh nghiệp
-          Lãnh đạo, giảng viên các Trường đại học
-          Lãnh đạo các Khoa, giảng viên, sinh viên Trường HUFLIT
 • Thời gian và địa điểm tổ chức:
 • Thời gian: Thứ Tư ngày 18/04/2018
 • Địa điểm: Phòng hội thảo, 155 Sư Vạn Hạnh nối dài, F.13, Q.10.
 • Yêu cầu bài viết khoa học:
 • Bài viết hoàn toàn chưa được đăng trên tạp chí, tập san hay báo cáo tại hội thảo, hội nghị nào.
 • Toàn bộ bài viết dài không quá 12 trang nhưng không ngắn dưới 3 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4 (Chi tiết theo hướng dẫn đính kèm).
 • Cuối tên bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ).
 • Đăng ký tham dự và gửi bài tham luận:
 • Gửi toàn văn bài viết trước ngày 04/4/2018 (để Ban tổ chức gửi phản biện và chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo).
 • Đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 12/4/2018
 • Địa chỉ liên hệ:
                        Chúng tôi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý vị để hội thảo thành công tốt đẹp.
                        Trân trọng thông báo và kính mời.
 
     Nơi nhận:                                                                                                       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
     - Hội đồng quản trị Trường;
     - Hội đồng khoa học;
     - Ban KH-HT-ĐT SĐH ;
     - Các Khoa, Phòng, Ban;
     - Các doanh nghiệp;
     - Các Trường Đại học;
     - Lưu VT.
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                             TS. Nguyễn Thị Xuân Lan

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI BÁO
Ni dung bài viết đưc thc hin bng tiếng Vit. Font chữ Times New Roman.

1.   Đnh dng trang : Top : 2,5 cm; Bottom : 2,5cm; Left: 3,0 cm; Right: 2,0cm.

 • Tên bài báo : Cỡ chữ 16, ch thưng, in đm, lề gia, cách trên dưi 12pt, single.
 • Tên tác gi; Đa ch : Cỡ chữ 11, lề trái, cách trên 6pt, single.
 • Nguyễn Văn A
  Trưng Đi hc Ngoại ngữ - Tin học TPHCM.
  (Bài gi ngày ... tháng ... năm ...)
 • Tóm tt/Abstract :
 • Ni dung tóm tt : Cỡ chữ 12, in nghiêng, cách trên dưi 3pt, single.
  T khóa/Key words : Cỡ chữ 12, in nghiêng, cách trên dưi 3pt. Tô đm T khóa/Key words.
  TÓM TT
  Nội dung tóm tắt..
  T khóa : Từ khóa 1, từ khóa 2, từ khóa 3.
 • Đnh dng tiêu đ
 • Các mc tiêu đ : (M đu; Phương pháp nghiên cu; Kết qu nghiên cứu; Kết lun; (Tài liu tham kho). Cỡ chữ 12, in hoa đm, lề trái, cách trên dưi 3pt.
  Tiu mc : Cỡ chữ 12, in đm, căn trái, cách trên dưi 3pt.
  M ĐU
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Đnh dng ni dung : Cỡ chữ 12, cách trên dưi 3pt, single, cách đu dòng (First line) 0,8cm.
 • Đnh dng chú thích bng : Cỡ chữ 12, cách trên dưi 3pt. Tô đm Bng X.
 • Bng 1 : Tên bảng.
     
       
         
   
  (Nguồn : ...).
 • Đnh dng chú thích hình : Cỡ chữ 12, cách trên dưi 3pt. Tô đm Hình X.
 • Hình 1 : Tên hình.

  (Nguồn : ...).
   
 • Tài liu tham kho :
 • Ni dung Tài liu tham kho : Cỡ chữ 12, single.
  • Tp chí : Tên tác gi (năm), Tên bài báo, Tên tp chí viết nghiêng, Tp, s, trang đu – cui.
  TÀI LIU THAM KHO
  [1]. Tài liệu tham khảo 1.
  [2]. Tài liệu tham khảo 2.
  • K yếu hi ngh, sách, tuyn tp : Tên tác gi (năm xut bn), Tên sách/Tên hi ngh/Tên tuyn tp…, Nhà xut bn, Nơi xut bn,
  [1]. Tài liệu tham khảo 1.
  [2]. Tài liệu tham khảo 2.
   

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC