Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng hệ Chính quy năm 2015

Thứ tư - 25/11/2015 16:57

Năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng mà tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy.

Chỉ tiêu dự kiến: 3000 
(trong đó 2800 chỉ tiêu cho bậc đại học và 200 chỉ tiêu cho bậc cao đẳng).

Một số ngành sử dụng môn Tiếng Anh là môn thi chính (môn nhân hệ số 2): Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Quan hệ quốc tế, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Kinh doanh quốc tế và Tiếng Anh (bậc CĐ).

Đặc biệt, nhằm tạo cơ hội cho thí sinh có nhiều lựa chọn, trường đưa các tổ hợp môn thi mới cho các ngành: Ngành Đông Phương học có thêm tổ hợp xét tuyển là Văn, Địa lý và Tiếng Anh; Ngành Quan hệ quốc tế có thêm tổ hợp xét tuyển là Toán, Vật lý và Tiếng Anh.

Thông tin chi tiết các ngành và nhóm môn xét tuyển:

NGÀNH HỌC VÀ CHUYÊN NGÀNH MÃ NGÀNH MÔN XÉT TUYỂN
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Chỉ tiêu dự kiến 2800)


Công nghệ thông tin 
Hệ thống thông tin; Mạng máy tính; 
Công nghệ phần mềm; Kỹ thuật thương mại điện tử 
 
D480201 - Toán, Lý, Hóa;

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh


Ngôn ngữ Anh 
Biên–Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng 
Sư phạm; Song ngữ Anh - Trung 
 
D220201 - Văn, Toán, Tiếng Anh
Đông Phương học 
Nhật Bản học; Hàn Quốc học
D220213  

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Văn, Toán, Tiếng Nhật;

- Văn, Địa, Tiếng Anh

 


Quản trị kinh doanh 
Marketing; Quản trị nhân sự 
 
D340101 - Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh


Ngôn ngữ Trung Quốc 
Biên–Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng
D220204  - Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Văn, Toán, Tiếng Trung
Quan hệ quốc tế 
Quan hệ công chúng; Chính trị - Ngoại giao
D310206  

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh 
 
Tài chính - Ngân hàng D340201  

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh 
 
Kế toán D340301  

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh 
 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103  

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh
Quản trị khách sạn D340107  

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh 
 
Luật Kinh tế D380107  

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 
Kinh doanh quốc tế D340120  

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Chỉ tiêu dự kiến 200)
Công nghệ thông tin C480201

- Toán, Lý, Hóa;

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 
Tiếng Anh C220201


- Văn, Toán, Tiếng Anh 
 
Tiếng Trung Quốc C220204

- Văn, Toán, Tiếng Anh;

- Văn, Toán, Tiếng Trung

 
 

Tuyển sinh Cao học

Danh mục