Job Search

Thông tin tuyển dụng sinh viên Tháng 3 - Năm 2017

 •   01/03/2017 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 1008
 •   Phản hồi: 0

Job Search

Thông tin tuyển dụng Sinh viên Tháng 02 - Năm 2017

 •   21/02/2017 11:42:00 PM
 •   Đã xem: 943
 •   Phản hồi: 0

Job Search

Thông tin Tuyển dụng Tháng 12 - 2016

 •   16/12/2016 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 1920
 •   Phản hồi: 0

Job Search

Thông tin Tuyển dụng Tháng 11 - 2016

 •   29/11/2016 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 1928
 •   Phản hồi: 0

Job Search

Thông tin Tuyển dụng Tháng 10 - 2016

 •   20/10/2016 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 2222
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 09 - 2016

 •   28/09/2016 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 1551
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 08 - 2016

 •   30/08/2016 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1498
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 07 - 2016

 •   29/07/2016 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 1346
 •   Phản hồi: 0

IMG 0162

HUFLIT KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN PQC CONVENTION

 •   20/07/2016 07:07:00 AM
 •   Đã xem: 1296
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 06 - 2016

 •   16/06/2016 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 1738
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 05 - 2016

 •   11/05/2016 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 1593
 •   Phản hồi: 0

Hội thảo tuyển dụng sinh viên thực tập “Campus Recruitment” của tập đoàn LOTTE

Hội thảo tuyển dụng sinh viên thực tập “Campus Recruitment” của tập đoàn LOTTE

 •   25/04/2016 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 2131
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 20/4/2016, Trung tâm TT – QHDN phối hợp cùng Tập đoàn Lotte tổ chức chương trình Hội thảo tuyển dụng sinh viên thực tập “Campus Recruitment”

Việc làm cho SV: Thông tin tuyển dụng tuần 27 - Tháng 6/2015

Việc làm cho SV: Thông tin tuyển dụng tuần 27 - Tháng 6/2015

 •   21/12/2015 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0

Thông tin tuyển dụng tuần 27 - tháng 6/2015. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

Danh mục