Job Search

Thông tin Tuyển dụng Tháng 11 - 2016

 •   29/11/2016 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 1598
 •   Phản hồi: 0

Job Search

Thông tin Tuyển dụng Tháng 10 - 2016

 •   20/10/2016 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 1870
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 09 - 2016

 •   29/09/2016 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 1244
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 08 - 2016

 •   30/08/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1284
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 07 - 2016

 •   29/07/2016 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 1074
 •   Phản hồi: 0

IMG 0162

HUFLIT KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN PQC CONVENTION

 •   20/07/2016 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 06 - 2016

 •   16/06/2016 03:11:00 PM
 •   Đã xem: 1401
 •   Phản hồi: 0

Job HUFLIT

Thông tin Tuyển dụng Tháng 05 - 2016

 •   11/05/2016 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 1333
 •   Phản hồi: 0

Hội thảo tuyển dụng sinh viên thực tập “Campus Recruitment” của tập đoàn LOTTE

Hội thảo tuyển dụng sinh viên thực tập “Campus Recruitment” của tập đoàn LOTTE

 •   25/04/2016 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 1712
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 20/4/2016, Trung tâm TT – QHDN phối hợp cùng Tập đoàn Lotte tổ chức chương trình Hội thảo tuyển dụng sinh viên thực tập “Campus Recruitment”

Việc làm cho SV: Thông tin tuyển dụng tuần 27 - Tháng 6/2015

Việc làm cho SV: Thông tin tuyển dụng tuần 27 - Tháng 6/2015

 •   21/12/2015 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0

Thông tin tuyển dụng tuần 27 - tháng 6/2015. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

Danh mục