Thông báo v/v triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Thông báo v/v triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Thứ sáu - 26/05/2017 10:28

 

Các đơn vị vui lòng xem Quy chế tại đây: http://bit.ly/2qhUTB9
 

Tác giả bài viết: (Phòng ĐN - TH - HC)

 Từ khóa: đơn vị, quy chế

Danh mục