Văn bản nội bộ
Mẫu danh sách đăng ký tham gia nghỉ mát năm 2017

Mẫu danh sách đăng ký tham gia nghỉ mát năm 2017

 •   26/05/2017 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn - 2017

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn - 2017

 •   27/03/2017 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0

Ban Chấp hành Công đoàn gửi đến các đơn vị Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn.
Các tổ công đoàn vui lòng tải mẫu đơn tại đường link: http://bit.ly/2mHjVYG

Thông báo về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Thông báo về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn

 •   24/03/2017 09:40:18 AM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0

Biểu mẫu đăng ký thi đua 2016 - 2017

Biểu mẫu đăng ký thi đua 2016 - 2017

 •   22/03/2017 03:58:06 PM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0

ISO - Mẫu báo cáo khắc phục sau đánh giá duy trì

ISO - Mẫu báo cáo khắc phục sau đánh giá duy trì

 •   10/03/2017 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0

Mẫu đề xuất hiếu hỉ

Mẫu đề xuất hiếu hỉ

 •   23/09/2016 10:46:01 AM
 •   Đã xem: 2900
 •   Phản hồi: 0

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT NĂM HỌC VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2015-2016

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT NĂM HỌC VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2015-2016

 •   03/06/2016 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 1490
 •   Phản hồi: 0

Danh mục