Danh sách dự thi - Kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2016

Thứ tư - 25/05/2016 04:56
Hội đồng tuyển sinh Đại học - Hệ vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2016 thông báo danh sách thí sinh dự thi và quyết định công nhận miễn thi như sau:

- Quyết định và danh sách thí sinh được miễn thi
- Danh sách dự thi phòng B45
- Danh sách dự thi phòng B46

Danh mục