Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển Nguyện vọng 1 đại học - cao đẳng chính quy năm 2015

Thứ tư - 25/11/2015 04:15
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH
NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2015
(Nguyện vọng I)

 

Các bước

Nội dung

Thời gian

Bước 1

-          Đến các bàn tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu thêm các ngành tuyển sinh của Trường trước khi quyết định đăng ký các ngành xét tuyển theo thứ tự ưu tiên.
-          Trường hợp không cần tư vấn thêm, có thể qua bước 2 để hoàn thành hồ sơ xét tuyển.

01/08 – 20/08/2015

Bước 2

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
[1] - Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015 (Dùng để xét tuyển nguyện vọng I);
[2] - Phiếu đăng ký xét tuyển (nhận trực tiếp tại trường và điền các thông tin theo hướng dẫn).
[3] - Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng.

01/08 – 20/08/2015

 

Bước 3

Nộp hồ sơ xét tuyển tại bàn tiếp nhận hồ sơ

01/08 – 20/08/2015

Bước 4

-          Cán bộ nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi biên nhận hồ sơ.
-          Hoàn trả biên nhận cho thí sinh.

01/08 – 20/08/2015

 
Ghi chú:
* Đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện: Phiếu xét tuyển có thể tải tại website trường http://huflit.edu.vn , mục Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015 và nộp thêm 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ học tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

* Đối với thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 3 điều 7 của Quy chế tuyển sinh, Hồ sơ đăng ký xét tuyển có thêm:

-  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015;
-  Một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

* Thí sinh theo dõi tình hình xét tuyển tại website trường http://huflit.edu.vn, mục Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015. Xem điểm trúng tuyển nguyện vọng I trên webssite trưởng vào ngày 20/8/2015.
 
 
Nơi nhận:
- HĐQT, Hiệu trưởng                         "để báo cáo";
- Các PHT                   "để chỉ đạo thực hiện";
- Các Trưởng đơn vị liên quan "để thực hiện";
- Lưu VT, P.ĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
/ PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS 2015
 
 
 
 
TS. Trần Thanh Nhàn
 
 

Danh mục