Thông báo lịch thi môn học lại khoa Kinh tế - Tài chính

Thông báo lịch thi môn học lại khoa Kinh tế - Tài chính

Thứ ba - 23/05/2017 15:22

Lịch thi các môn trả nợ - Khoa Kinh tế - Tài chính học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
 
LicThiTraNoMonHK2 KTTC
 

Danh mục