THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC VÀ THI ĐỂ TRÁNH BÃO SỐ 16

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC VÀ THI ĐỂ TRÁNH BÃO SỐ 16

 22:50 24/12/2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC VÀ THI ĐỂ TRÁNH BÃO SỐ 16

Thông báo nghỉ học ngày 8-12-2017

Thông báo nghỉ học ngày 8-12-2017

 10:48 01/12/2017

Thông báo nghỉ học ngày 8/12/2017

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển sinh Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy và Đại học văn bằng 2 hệ VLVH

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển sinh Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy và Đại học văn bằng 2 hệ VLVH

 15:36 21/11/2017

Căn cứ thông báo số 64/TB-ĐNT ngày 06/10/2017 về việc tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ VLVH năm 2017 và thông báo số 65/TB-ĐNT ngày 06/10/2017 về việc tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2017.

Tuyển sinh thạc sỹ