Văn bằng 2: Kết quả thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23-07-2017

Văn bằng 2: Kết quả thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23-07-2017

 09:29 16/08/2017

Điểm thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23/7/2017

Văn bằng 2: Danh sách thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23-07-2017

Văn bằng 2: Danh sách thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23-07-2017

 10:54 18/07/2017

Thông báo danh sách thi tốt nghiệp đợt thi ngày 23/07/2017

Thông báo về việc thi tốt nghiệp cho SV bậc đại học Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, sinh viên khóa 2009 về trước

Thông báo về việc thi tốt nghiệp cho SV bậc đại học Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, sinh viên khóa 2009 về trước

 10:33 07/07/2017

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên bậc Đại học hệ Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, sinh viên khóa 2009 về trước đã dự thi tốt nghiệp chưa đạt về môn thi và thời gian thi tốt nghiệp như sau:

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

 09:30 03/07/2017

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng văn bằng 1 hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017, cụ thể như sau:

Thông báo đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017

Thông báo đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017

 09:08 14/06/2017

Thông báo đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017

Tuyển sinh thạc sỹ