huflit
Sinh viên Khoa Luật HUFLIT

Giới thiệu Bộ môn Luật HUFLIT

 10:40 30/03/2017

Giới thiệu Khoa Luật HUFLIT

ToaDam01

Tọa đàm "Nghề Luật sư ở Việt Nam"

 10:17 22/03/2017

Ngày 03/3/2017 vừa qua, Bộ môn Luật đã có buổi tọa đàm "Nghề luật sư ở Việt Nam".