don vi
Thông báo mở lớp các môn học Học kỳ 3 năm học 2016 - 2017

Thông báo mở lớp các môn học Học kỳ 3 năm học 2016 - 2017

 14:07 19/06/2017

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 – 2017;
Căn cứ công văn các đơn vị đề nghị mở các học phần trong học kỳ hè năm học 2016 – 2017;
Nhà trường thông báo danh sách môn học dự kiến mở trong học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 và lịch trình đăng ký cụ thể như sau:

Biểu mẫu thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

Biểu mẫu thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

 09:39 02/06/2017

Phòng Chính trị - Tổ chức - CTSV kính gửi các đơn vị Biểu mẫu thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017.

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn - 2017

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn - 2017

 15:44 27/03/2017

Ban Chấp hành Công đoàn gửi đến các đơn vị Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn.
Các tổ công đoàn vui lòng tải mẫu đơn tại đường link: http://bit.ly/2mHjVYG