Khoa NN

Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Trung Quốc  

 •   22/03/2017 05:19:21 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Khoa NN

Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Anh

 •   21/03/2017 03:39:32 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

QTKDQT

Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Quản trị kinh doanh

 •   21/03/2017 03:32:34 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

QHQT

Giới thiệu ngành Quan hệ Quốc tế

 •   21/03/2017 03:30:39 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0

Giới thiệu ngành Đông Phương học

Giới thiệu ngành Đông Phương học

 •   21/03/2017 03:27:10 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

CNTT

Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin

 •   21/03/2017 03:23:58 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

KTTC

Giới thiệu ngành Kế toán

 •   21/03/2017 03:18:39 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

BML

Giới thiệu ngành Luật kinh tế

 •   21/03/2017 03:01:30 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2016 - 2017) bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2016 - 2017) bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học

 •   17/03/2017 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0

Trường thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học như sau:

Hội thảo "Rút ngắn khoảng cách giữa Doanh nghiệp với Nhà trường"

Hội thảo "Rút ngắn khoảng cách giữa Doanh nghiệp với Nhà trường"

 •   20/09/2016 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 3047
 •   Phản hồi: 0

Gallery Walk 2016 - Ngày hội Nghiên cứu khoa học

Gallery Walk 2016 - Ngày hội Nghiên cứu khoa học

 •   20/09/2016 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 2484
 •   Phản hồi: 0

Chỉ nam dành cho sinh viên khóa 2015

Chỉ nam dành cho sinh viên khóa 2015

 •   24/06/2016 12:15:00 AM
 •   Đã xem: 8085
 •   Phản hồi: 0

Tham khảo chỉ nam khóa 2015