Khoa Ngoại Ngữ
Khoa NN

Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

 •   22/03/2017 04:19:21 PM
 •   Đã xem: 1848
 •   Phản hồi: 0

Văn bằng 2 - Liên thông: Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 lần 2 năm học 2016 - 2017

Văn bằng 2 - Liên thông: Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 lần 2 năm học 2016 - 2017

 •   22/03/2017 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 719
 •   Phản hồi: 0

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - lần 2 năm học 2016 - 2017 các lớp văn bằng hai và liên thông

Khoa NN

Giới thiệu ngành Ngôn ngữ Anh

 •   21/03/2017 02:39:32 PM
 •   Đã xem: 3360
 •   Phản hồi: 0

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2016 - 2017) bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2016 - 2017) bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học

 •   17/03/2017 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 1348
 •   Phản hồi: 0

Trường thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học như sau:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 2-HK1 (2016-2017)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 2-HK1 (2016-2017)

 •   21/12/2016 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 3313
 •   Phản hồi: 0

Chỉ nam dành sinh viên áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam dành sinh viên áp dụng từ khóa 2015

 •   24/06/2016 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 14012
 •   Phản hồi: 0

Tham khảo chỉ nam khóa 2015

Hội thảo Khoa học Giảng viên lần 2 của Khoa Ngoại ngữ - HUFLIT

Hội thảo Khoa học Giảng viên lần 2 của Khoa Ngoại ngữ - HUFLIT

 •   08/06/2016 09:26:48 AM
 •   Đã xem: 1319
 •   Phản hồi: 0

HẠ CUỐI lần 8 năm 2016

Ngày hội "Tiếp Bước Thành Công"

 •   25/05/2016 05:33:00 PM
 •   Đã xem: 1406
 •   Phản hồi: 0

Bài cảm nhận về ngày hội "Tiếp Bước Thành Công" trong chuỗi chương trình Hạ Cuối lần 8 năm 2016 do Liên Chi Hội khoa Ngoại Ngữ tổ chức

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 3355
 •   Phản hồi: 0

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 3975
 •   Phản hồi: 0

Khoa Ngoại ngữ: Lịch học và ôn tập các môn học kỳ 3 năm học 14-15

Khoa Ngoại ngữ: Lịch học và ôn tập các môn học kỳ 3 năm học 14-15

 •   15/12/2015 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 1226
 •   Phản hồi: 0

TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ-TIN HỌC TPHCM

Khoa Ngoại ngữ: Thông báo đăng ký chọn chuyên ngành dành cho khóa 2014

Khoa Ngoại ngữ: Thông báo đăng ký chọn chuyên ngành dành cho khóa 2014

 •   15/12/2015 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 1455
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bắt đầu học kỳ 2 năm học 2015-2016, sinh viên khoa Ngoại ngữ bậc đại học khóa 2014 sẽ học một trong 5 chuyên ngành: Biên - Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh - Trung.

Giới thiệu

Khoa Ngoại Ngữ : Giới thiệu tổng quan

 •   15/12/2015 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 2130
 •   Phản hồi: 0

Khoa Ngoại ngữ gồm 2 Bộ môn
- Tiếng Anh
- Tiếng Trung .