Khoa Đông Phương
Khoa ĐP

Giới thiệu ngành Đông Phương học

 •   21/03/2017 02:27:10 PM
 •   Đã xem: 2138
 •   Phản hồi: 0

Chỉ nam dành sinh viên áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam dành sinh viên áp dụng từ khóa 2015

 •   24/06/2016 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 14012
 •   Phản hồi: 0

Tham khảo chỉ nam khóa 2015

Thông báo v/v thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt trình độ A, B, C vào ngày 11.06.2016

Thông báo v/v thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt trình độ A, B, C vào ngày 11.06.2016

 •   25/05/2016 11:28:44 AM
 •   Đã xem: 1901
 •   Phản hồi: 0

Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo về kỳ thi cấp chứng chỉ trình độ A, B, C tiếng Việt đợt 1 năm 2016.

Giới thiệu về ngành Nhật Bản học và Hàn Quốc học (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông)

Giới thiệu về ngành Nhật Bản học và Hàn Quốc học (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông)

 •   14/05/2016 01:45:37 PM
 •   Đã xem: 6844
 •   Phản hồi: 0

Nhật Bản học và Hàn Quốc học là hai ngành học thu hút rất nhiều bạn trẻ đăng ký vào học ở khoa Đông Phương. Cả hai ngành học này đều có các chương trình học bổng, du học và cơ hội nghề nghiệp rất hấp dẫn cho sinh viên.

Giới thiệu tổng quan về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

Giới thiệu tổng quan về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

 •   14/05/2016 01:30:34 PM
 •   Đã xem: 1858
 •   Phản hồi: 0

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG
(Oriental Culture and Languages)

Chương trình đào tạo ngành Đông Phương học (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Đông Phương học (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 3694
 •   Phản hồi: 0

Khoa ĐP: Thời khóa biểu HK1 và Danh sách sinh viên của khóa 2013

Khoa ĐP: Thời khóa biểu HK1 và Danh sách sinh viên của khóa 2013

 •   15/12/2015 01:51:00 PM
 •   Đã xem: 1183
 •   Phản hồi: 0

Phòng Đào tạo công bố TKB HK1 NH 2013-2014 và Danh sách sinh viên của khóa 2013

Khoa Đông Phương: Thông báo xét tuyển du học Hàn Quốc năm học 15-16

Khoa Đông Phương: Thông báo xét tuyển du học Hàn Quốc năm học 15-16

 •   15/12/2015 01:36:00 PM
 •   Đã xem: 990
 •   Phản hồi: 0

Giới thiệu tổng quan về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

Giới thiệu tổng quan về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

 •   15/12/2015 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 1449
 •   Phản hồi: 0

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ
KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG
(Oriental Culture and Languages)