Giới thiệu ngành Luật

Giới thiệu ngành Luật

  •   07/04/2016 02:57:29 AM
  •   Đã xem: 927
  •   Phản hồi: 0

Giới thiệu và ra mắt Bộ môn Luật

Giới thiệu và ra mắt Bộ môn Luật

  •   21/12/2015 09:24:00 PM
  •   Đã xem: 583
  •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 07/08/2015 vừa qua, Bộ môn Luật trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã có buổi lễ giới thiệu và ra mắt.

Danh mục