Công đoàn
Mẫu đề xuất hiếu hỉ

Mẫu đề xuất hiếu hỉ

  •   23/09/2016 10:46:01 AM
  •   Đã xem: 2901
  •   Phản hồi: 0

Đại hội đại biểu khóa VII nhiệm kỳ 2013-2018 Công đoàn HUFLIT

Đại hội đại biểu khóa VII nhiệm kỳ 2013-2018 Công đoàn HUFLIT

  •   12/04/2016 09:23:50 AM
  •   Đã xem: 1917
  •   Phản hồi: 0

Công Đoàn: Hướng dẫn xét khen thưởng

Công Đoàn: Hướng dẫn xét khen thưởng

  •   25/11/2015 04:36:00 PM
  •   Đã xem: 508
  •   Phản hồi: 0

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Ban Chấp hành Công đoàn trường đề nghị các Công đoàn bộ phận, tổ trực thuộc tiến hành tổng kết năm học, chấm điểm thi đua và xét đề nghị khen thưởng năm học 2013-2014 như sau:

Danh mục