Chương trình đào tạo
Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

 •   18/06/2016 05:53:00 PM
 •   Đã xem: 783
 •   Phản hồi: 0

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Kinh doanh quốc tế

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2015)

 •   18/06/2016 05:48:00 PM
 •   Đã xem: 1117
 •   Phản hồi: 0

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh, gồm 2 chuyên ngành:
- Quản trị nguồn nhân lực
- Tiếp thị

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 2635
 •   Phản hồi: 0

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 1952
 •   Phản hồi: 0

Danh mục