Chương trình đào tạo
Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

  •   18/06/2016 05:38:00 PM
  •   Đã xem: 1119
  •   Phản hồi: 0

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Quan hệ quốc tế, gồm 2 chuyên ngành:
- Chính trị - Ngoại giao
- Quan hệ công chúng

Chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

  •   26/04/2016 10:11:00 AM
  •   Đã xem: 3205
  •   Phản hồi: 0

Danh mục