Chỉ nam dành cho sinh viên khóa 2015

Chỉ nam dành cho sinh viên khóa 2015

 •   24/06/2016 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 7253
 •   Phản hồi: 0

Tham khảo chỉ nam khóa 2015

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 933
 •   Phản hồi: 0

Giới thiệu ngành Luật

Giới thiệu ngành Luật

 •   07/04/2016 01:57:29 PM
 •   Đã xem: 820
 •   Phản hồi: 0

Giới thiệu và ra mắt Bộ môn Luật

Giới thiệu và ra mắt Bộ môn Luật

 •   22/12/2015 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 07/08/2015 vừa qua, Bộ môn Luật trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã có buổi lễ giới thiệu và ra mắt.

Danh mục