Chương trình đào tạo
Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (áp dụng từ khóa 2015)

 •   23/06/2016 01:32:00 PM
 •   Đã xem: 710
 •   Phản hồi: 0

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

 •   23/06/2016 01:26:00 PM
 •   Đã xem: 2104
 •   Phản hồi: 0

Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh, gồm 05 chuyên ngành:
- Biên - Phiên dịch
- Nghiệp vụ văn phòng
- Song ngữ Anh - Trung
- Sư phạm
- Tiếng Anh thương mại

Sơ đồ cây chương trình đào tạo cao đẳng ngành Tiếng Trung Quốc (áp dụng từ khóa 2015)

Sơ đồ cây chương trình đào tạo cao đẳng ngành Tiếng Trung Quốc (áp dụng từ khóa 2015)

 •   23/06/2016 01:23:00 PM
 •   Đã xem: 639
 •   Phản hồi: 0

Sơ đồ cây chương trình đào tạo cao đẳng ngành Tiếng Trung Quốc

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 3355
 •   Phản hồi: 0

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

 •   26/04/2016 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 3978
 •   Phản hồi: 0

Danh mục