Trung tâm Truyền thông - Quan hệ doanh nghiệp


- Giám đốc: Ông Đinh Hồng Vân
- Địa chỉ: Lầu 3 khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (155 Sư Vạn Hạnh (nd), Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email: ttqhdn@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (08) 38.632.052 - Ext: 113