Học bổng

Học bổng

THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

THÔNG BÁO NHẬN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

 15:01 08/06/2017

Thông báo nhận học bổng chính sách cho sinh viên là con Cán bộ - Nhân viên - Giảng viên cơ hữu đang công tác tại trường; anh chị em ruột đang học tại trường; sinh viên khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2016 - 2017

Tuyển sinh thạc sỹ