Công đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tổ chức Hội thao Người lao động năm 2018

Công đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tổ chức Hội thao Người lao động năm 2018

 14:23 28/09/2018

Sáng ngày 21/07/2018, tại sân trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cơ sở Sư Vạn Hạnh, Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thao Người lao động năm 2018.
BTC Hội thao

Tuyển sinh thạc sỹ