Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

 09:18 18/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) ngày thi 31/12/2019, ca thi 09g30 đã được thay đổi, cụ thể như sau:​​

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

 11:32 17/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) đã được thay đổi, cụ thể như sau:​

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2018 - 2019

 11:56 14/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) đã được thay đổi, cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi lịch thi môn Phần mềm kế toán (2022133) HKII (17-18)

Thông báo thay đổi lịch thi môn Phần mềm kế toán (2022133) HKII (17-18)

 09:05 14/06/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (2017-2018) của môn học Phần mềm kế toán (2022133) đã được thay đổi, sinh viên vui lòng xem lịch thi tại trang cá nhân.

Tuyển sinh thạc sỹ