Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2018 - 2019

 14:30 03/12/2018

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

Thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh và sử dụng BHYT  đối với sinh viên năm 2, 3, 4

Thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh và sử dụng BHYT đối với sinh viên năm 2, 3, 4

 10:53 23/11/2018

Để chuẩn bị gia hạn thẻ Bảo Hiểm Y Tế có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2019, Phòng Chính Trị Tổ Chức Công Tác Sinh Viên thông báo đến sinh viên năm 2, 3, 4 như sau:

Tuyển sinh thạc sỹ