LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI - ĐỢT 4 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI - ĐỢT 4 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

 10:06 02/04/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần dành cho lớp BE1601 HKI - Đợt 4 (2018-2019), cụ thể như sau:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI - ĐỢT 3 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI - ĐỢT 3 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

 14:06 21/02/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần dành cho các lớp văn bằng 2 và liên thông đại học HKI - Đợt 3 (2018-2019), cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

 09:18 18/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) ngày thi 31/12/2019, ca thi 09g30 đã được thay đổi, cụ thể như sau:​​

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

 11:32 17/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) đã được thay đổi, cụ thể như sau:​

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2018 - 2019

 11:56 14/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) đã được thay đổi, cụ thể như sau:

Tuyển sinh thạc sỹ