Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II -Năm học 2017-2018

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II -Năm học 2017-2018

 15:01 11/05/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại đây.
Nội quy phòng thi.

Trân trọng.

VB2: Lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 17 18 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

VB2: Lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 17 18 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

 10:36 17/10/2017

Lịch thi kết thúc học phần Học Kỳ I - năm học 2017 - 2018 các lớp văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học

Danh sách thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

Danh sách thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

 09:03 10/07/2017

Danh sách thi lần 2 kết thúc học phần Học Kỳ II - năm học 2016 – 2017 hệ văn bằng 2

Tuyển sinh thạc sỹ