Hội thảo khoa học Khoa Du lịch - Khách sạn tháng 03/2014

Hội thảo khoa học Khoa Du lịch - Khách sạn tháng 03/2014

 16:54 22/12/2015

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ do nhà trường phát động và nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đại học, Khoa Du lịch – Khách sạn đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “ Vận dụng phương pháp dạy học tiên tiến và phù hợp vào từng môn học/bài học tại Khoa Du lịch – Khách sạn vào ngày thứ Sáu 07/3/2014 vừa qua.

Giảng viên Trần Khải Thiện đạt Best Runner-up Paper Award trong hội nghị nghiên cứu khoa học ACIS 2014

Giảng viên Trần Khải Thiện đạt Best Runner-up Paper Award trong hội nghị nghiên cứu khoa học ACIS 2014

 16:19 22/12/2015

Hội thảo Châu Á về Hệ thống thông tin (Asian Conference on Information Systems – ACIS) là sự kiện được tổ chức hàng năm của giới Công nghệ Thông tin toàn Châu Á.

Tuyển sinh thạc sỹ