Thông báo thay đổi lịch thi môn Phần mềm kế toán (2022133) HKII (17-18)

Thông báo thay đổi lịch thi môn Phần mềm kế toán (2022133) HKII (17-18)

 09:05 14/06/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (2017-2018) của môn học Phần mềm kế toán (2022133) đã được thay đổi, sinh viên vui lòng xem lịch thi tại trang cá nhân.

Thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 2 (năm học 2017-2018)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 2 (năm học 2017-2018)

 16:39 04/06/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II -Năm học 2017-2018

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II -Năm học 2017-2018

 15:01 11/05/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại đây.
Nội quy phòng thi.

Trân trọng.

Tuyển sinh thạc sỹ