Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

 09:18 18/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) ngày thi 31/12/2019, ca thi 09g30 đã được thay đổi, cụ thể như sau:​​

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

 11:32 17/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) đã được thay đổi, cụ thể như sau:​

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2018 - 2019

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2018 - 2019

 11:56 14/12/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) đã được thay đổi, cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2018-2019

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2018-2019

 10:12 10/12/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

Tuyển sinh thạc sỹ