LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII (2017-2018) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII (2017-2018) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

 14:06 09/06/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần dành cho các lớp văn bằng 2 & LTĐH năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 2 (năm học 2017-2018)

Thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 2 (năm học 2017-2018)

 16:39 04/06/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Tuyển sinh thạc sỹ