Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

http://huflit.edu.vn


Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn - 2017

Ban Chấp hành Công đoàn gửi đến các đơn vị Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn.
Các tổ công đoàn vui lòng tải mẫu đơn tại đường link: http://bit.ly/2mHjVYG
Ban Chấp hành Công đoàn gửi đến các đơn vị Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn.
Các tổ công đoàn vui lòng tải mẫu đơn tại đường link: http://bit.ly/2mHjVYG

Tác giả bài viết: Văn phòng Công Đoàn