Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

http://huflit.edu.vn


Thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 1 (năm học 2017-2018)

Trường thông báo lịch thi kết thúc học phần môn Tiếng Anh trực tuyến 1 (năm học 2017-2018) cụ thể như sau:

Nguồn tin: Phòng Đào tạo