Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

http://huflit.edu.vn


Việc làm cho SV: Thông tin tuyển dụng tuần 27 - Tháng 6/2015

Thông tin tuyển dụng tuần 27 - tháng 6/2015. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau: