Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

http://huflit.edu.vn


Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II -Năm học 2017-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại đây.
Nội quy phòng thi.

Trân trọng.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại đây.
Nội quy phòng thi.

Sinh viên lưu ý các môn thi Nghe - Nói tiếng Anh nâng cao (AV14), Nghe - Nói tiếng Trung tiền cao cấp (CĐ TV15), Nghe - Nói tiền cao cấp (CĐ AV15) sẽ thi kỹ năng Nghe trước sau đó thi kỹ năng Nói trong cùng buổi thi.

Trân trọng.

Nguồn tin: Ban Khảo thí