Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

http://huflit.edu.vn


Quyết định và danh sách thí sinh miễn thi kỳ thi tuyển sinh văn bằng 2 hệ VLVH

Quyết định và danh sách thí sinh miễn thi kỳ thi tuyển sinh văn bằng 2 hệ VLVH