Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

http://huflit.edu.vn


Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2016 - 2017) bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học

Trường thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên bậc đại học văn bằng 2 và liên thông đại học như sau:
Sinh viên xem chi tiết thông tin sau:

Nguồn tin: Phòng Đào tạo