MOSWC 2016 Logo white 082014CE1

ĐỘI TUYỂN MOSWC HUFLIT THAM DỰ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2016

Sáng ngày 24 tháng 04 năm 2016, 10 thành viên trong đội tuyển MOSWC HUFLIT 2016 đã tham dự Lễ Khai...

Khoa CNTT: Thời khóa biểu và Danh sách các môn Thực hành Năm nhất khóa 2015

Khoa CNTT: Thời khóa biểu và Danh sách các môn Thực hành Năm nhất khóa 2015

Thời khóa biểu và danh sách các môn thực hành năm nhất khóa 2015

Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

Để phát triển đam mê, năng lực của bản thân, làm chủ công nghệ mới, khám phá ngành công nghiệp hiện...

Khoa CNTT: Thông báo về việc trả nợ các môn Anh văn 1 - 2 - 3 dành cho SV khóa 2014 trở về trước

Khoa CNTT: Thông báo về việc trả nợ các môn Anh văn 1 - 2 - 3 dành cho SV khóa 2014 trở về trước

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký trả nợ học phần Anh văn 1, 2, 3
...


Các tin khác

Danh mục

Tuyển sinh thạc sỹ