Giới thiệu tổng quan về Hội Cựu chiến binh trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu tổng quan về Hội Cựu chiến binh trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Hội Cựu chiến binh (CCB) trường được phép thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Hội CCB Quận 10...

Danh mục