Hướng dẫn đóng học phí qua ngân hàng

Thứ bảy - 29/07/2017 16:26

Quý phụ huynh/ sinh viên có thể đóng học phí qua ngân hàng theo thông tin sau:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA TRƯỜNG:
  • Số tài khoản: 1940 201 041 050
  • Tên ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Hiệp Phước - PGD Vạn Hạnh
  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
 Lưu ý: 
  • Nội dung trên Giấy nộp tiền: ghi Mã số sinh viên (MSSV), đóng học phí học kỳ…năm học….
  • Sau khi Sinh viên chuyển học phí qua tài khoản ngân hàng, đề nghị mang giấy nộp tiền vào ngân hàng hoặc ủy nhiệm chi đến Phòng Quản trị - Tài vụ để được cấp biên lai đóng học phí.
Mẫu ghi giấy nộp tiền

Mẫu ghi giấy nộp tiền học phí HUFLIT
 

Tuyển sinh Cao học

Danh mục